เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เนื้อหา : ในวันนี้ (วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) ตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลปัว ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซี่งมีนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว เป็นประธานในพิธีตลอดกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น ๓ กิจกรรม คือ ในช่วงเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. ซึ่งนำทีมโดยนางรัตติภรณ์ มหานิล ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และลูกจ้างกองคลัง เทศบาลตำบลปัว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดพระธาตุเบ็งสกัด เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต ถัดมาในวันเดียวกันนั้น เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปัว นำโดยนางสาวรติชา ชนะศักดิ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน , นางนวลจันทร์ หาญยุทธ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ , นายภวัต ปัญญาวงศ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง , จ่าเอกนพภดล วีระ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ณ บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในเวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งนำโดยนางพัทธนันท์ ถาวงศ์ ผู้อำนวยกองการศึกษา รวมถึงบุคลากรกองการศึกษา และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางรัตติภรณ์ มหานิล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง , นางนวลจันทร์ หาญยุทธ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ