จัดเจ้าหน้าที่เข้าเวรยามปฏิบัติหน้าที่ตรวจความสงบเรียบร้อย บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอปัว

เนื้อหา : นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เข้าเวรยามปฏิบัติหน้าที่ตรวจความสงบเรียบร้อย ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอปัว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งคมนาคม และประชาชนที่จะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางแห่งอื่น

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายมรกต กองเสือ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่งานเทศกิจ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ