ออกให้บริการจับสัตว์มีพิษ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๘ ตำบลปัว (บ้านปรางค์พัฒนา ๒)

เนื้อหา : ในวันนี้ (วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) เวลา ๑๕.๓๐ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการออกให้บริการจับสัตว์มีพิษ (งู) ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๘ ตำบลปัว (บ้านปรางค์พัฒนา ๒)

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายรัชกร สันนารักษ์ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ