ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๓

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปัว ว่า ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๓ ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แหล่งข่าว: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ