ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรับส่งผู้ได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากอุบัติเหตุรถยนต์ชนกำแพง บริเวณถนนบ้านป่าหัด

เนื้อหา : ด้วย ศูนย์วิทยุนเรนทรน่าน ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรับส่งผู้ได้รับบาดเจ็บ ไปส่ง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เนื่องจากมีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกำแพง บริเวณถนนบ้านป่าหัด จึงทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เป็นเพศชาย จำนวน ๑ ราย ดังนั้น นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว จึงได้สั่งการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามที่ศูนย์วิทยุนเรนทรน่านร้องขอ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๑๗.๓๓ น.

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายปฏิภาณ บุระสิทธิ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ