จัดเวรปฏิบัติหน้าที่ตรวจความสงบเรียบร้อยประจำวัน บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๐๖.๑๗ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว จัดเวรปฏิบัติหน้าที่ตรวจความสงบเรียบร้อยประจำวัน บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ โดยในครั้งนี้มีนายแทน คำเทพ , นายมรกต กองเสือ และนายคุณากร สุวราพัฒนาภรณ์ เป็นทีมปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายมรกต กองเสือ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ