ให้ความอนุเคราะห์ฝึกสอนหลักการกู้ชีพกู้ภัยเบื้องต้น และฝึกปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อเก็บประสบการณ์ในสถานที่จริง แก่เจ้าหน้าที่ EMS รายใหม่ของเทศบาลตำบลศิลาแลง

เนื้อหา : ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทีม EMS สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ให้ความอนุเคราะห์ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ EMS รายใหม่ของเทศบาลตำบลศิลาแลง เกี่ยวกับหลักการกู้ชีพกู้ภัยเบื้องต้น พร้อมทั้งร่วมฝึกวิธีปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อเก็บประสบการณ์ในสถานที่จริงกับทีม EMS เทศบาลตำบลปัว ตามที่ร้องขอมา

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ