จัดเวรยามปฎิบัติหน้าที่ตรวจความสงบเรียบร้อยและการจราจร ตลาดสดเทศบาล ๑

เนื้อหา : ในวันนี้ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว จัดเวรยามปฎิบัติหน้าที่ตรวจความสงบเรียบร้อยและการจราจร โดยมีนายแทน คำเทพ , นายมรกต กองเสือ และนายคุณากร สุวราพัฒนาภรณ์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายแทน คำเทพ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ