ให้บริการรับผู้ป่วยสูงอายุบ้านขอน มีอาการอ่อนแรง ส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

เนื้อหา : ด้วยนายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการรับผู้ป่วยสูงอายุ ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บ้านขอน หมู่ที่ ๑ ตำบลปัว มีอาการอ่อนแรง ในวันนี้ เวลาประมาณ ๑๗.๒๐ น. ส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายกิติภณ ไชยชนะ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ