ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลตำบลปัว
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2565

      • ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ)
      • ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะ)

รายละเอียดตามประกาศ ดังนี้