ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเทศบาลตำบลปัว ด้วยการตัดต้นไม้ที่ขึ้นรกและสูง

เนื้อหา : วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว กำกับและสั่งการให้งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทำงาน ด้วยการตัดต้นไม้ที่ขึ้นรกและสูง บริเวณรอบเทศบาลตำบลปัว เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หักลงมาล้มฟาดใส่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรเทศบาลตำบลปัว และประชาชนที่มาติดต่อราชการ

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ