ให้บริการรับส่งผู้ป่วยติดเตียงบ้านนาป่าน ไปพบแพทย์ตามนัด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

เนื้อหา : ด้วยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ควบคุม และกำหนดให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการรับส่งผู้ป่วยติดเตียงบ้านนาป่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสถาน ไปพบแพทย์ตามนัด ในวันนี้ (วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๔๐ น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ