จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย และการจราจร ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาล ๑

เนื้อหา : เวลาประมาณ ๐๕.๒๑ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปัว จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย และการจราจร ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาล ๑ ของวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปกติ

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายสยาม แก้วโก

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ