ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจราจร ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

เนื้อหา : ย่ำรุ่งวันนี้ (วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้ งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว จัดเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓ นาย เข้าเวรรักษาการณ์ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจราจร ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปกติ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติศักดิ์ พันชน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ