จัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางมะลิวัลย์ ถึง บ้าน ดต.รุ่งเรือง บ้านแก้ม หมู่ที่5 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน