จัดเจ้าหน้าที่สำรวจ ตรวจตรา รักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาล ๑

เนื้อหา : ในวันนี้ เวลาประมาณ ๐๖.๑๙ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว จัดเจ้าหน้าที่เข้าเวรยามรักษาการณ์ เพื่อดำเนินการสำรวจ ตรวจตรา รวมถึงรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

แหล่งข่าวและถ่ายภาพ : นายสยาม แก้วโก

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ