สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื้อหา : เช้าวันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านป่าหัด หมู่ที่ ๒ ตำบลปัว โดยมีคณะผู้บริหาร , คณะสมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลปัว พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพันธุ์พืช และชีวภาพอื่น ๆ ในท้องถิ่น เป็นระยะทางกว่า ๑ กิโลเมตร จากในพื้นที่ทั้งหมด ๘๐๐ กว่าไร่ เพื่อนำไปต่อยอดขยายผลในการอนุรักษ์พันธุ์พืชดังกล่าวในสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐ ต่อไป

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ