ตรวจสอบสถานประกอบกิจการสถานบันเทิง กรณีใช้เสียงดังเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

เนื้อหา : ค่ำวันนี้ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วย ดร. อมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลปัว ออกตรวจสอบสถานประกอบกิจการสถานบันเทิง กรณีใช้เสียงดังเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ร่วมกับ ปลัดอำเภอปัว , สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอปัว , สถานีตำรวจภูธรปัว และผู้นำชุมชนหมู่ที่ ๘ ตำบลปัว เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบสถานบันเทิง และสถานประกอบการที่มีลักษณะเข้าข่ายที่ต้องควบคุม

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ