ตรวจสอบความสงบเรียบร้อยและจัดระเบียบการจราจร รอบตลาดสดเทศบาล ๑

เนื้อหา : เช้าวันนี้ เวลา ๐๕.๒๗ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ออกดำเนินการตรวจสอบความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่รอบตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) และจัดระเบียบการจอดรถของพ่อค้า / แม่ค้า และผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดสด เพื่อลดการจราจรติดขัด

แหล่งข่าว และ ถ่ายภาพ : นายกิตติศักดิ์ พันชน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ