พ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและกำจัดยุงลายตัวแก่ ในเขตพื้นที่บ้านป่าหัด

เนื้อหา : ในวันนี้ เวลา ๑๓.๕๐ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ออกดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและกำจัดยุงลายตัวแก่ ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่บ้านป่าหัด หมู่ที่ ๒ ตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ