จัดเจ้าหน้าที่เข้าเวรรักษาการณ์ ตรวจความเรียบร้อยและการจราจร ตลาดสดเทศบาล ๑

เนื้อหา : ในวันนี้ เวลา ๐๕.๕๘ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้ งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว จัดเจ้าหน้าที่เข้าเวรรักษาการณ์ ตรวจความเรียบร้อยและการจราจร ตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) เป็นประจำทุกวัน จำนวน ๓ นาย เพื่อรักษาความปลอดภัยของร้านค้า และประชาชนผู้ที่มาใช้บริการตลาด

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนันทวัฒน์ อะทะโน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ