เข้าร่วมโครงการเสวนาสภากาแฟ และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอปัว

เนื้อหา : ในวันนี้ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วย นางสุภาวัตร ศิริบูรณ์ รองปลัดเทศบาลตำบลปัว ได้เข้าร่วมโครงการเสวนาสภากาแฟ ในนามผู้บริหารจากเทศบาลตำบลปัว ณ อาคารจันทน์ผา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อร่วมเสวนา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และทิศทางการพัฒนาอำเภอปัว ให้มีความเจริญอย่างมีทิศทาง ต่อจากนั้น ได้มอบหมายให้นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอปัวแทน ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสุภาวัตร ศิริบูรณ์ ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลปัว และเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์ สพป.น่าน เขต ๒

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ