ขัดพื้น และฉีดล้างทำความสะอาดร่องระบายน้ำ บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการขัดพื้น และฉีดล้างทำความสะอาดร่องระบายน้ำ บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) ให้สะอาด

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ