บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเอง ณ หัวสะพานบ้านร้อง

เนื้อหา : ในวันนี้ เวลา ๑๙.๕๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ เพศชาย อายุประมาณ ๑๕ – ๒๐ ปี จำนวน ๒ ราย และนำส่งไปทำหัตถการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว กรณีเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเอง ณ หัวสะพานบ้านร้อง

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปฏิภาณ บุระสิทธิ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ