ติดตั้งกระจกโค้งมนเพิ่มในเขตพื้นที่บ้านขอน , บ้านป่าหัด และบ้านนาป่าน

เนื้อหา : ในวันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ออกดำเนินการติดตั้งกระจกโค้งมนเพิ่มในเขตพื้นที่บ้านขอน หมู่ที่ ๑ ตำบลปัว , บ้านป่าหัด หมู่ที่ ๒ ตำบลปัว และบ้านนาป่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสถาน เพื่อช่วยเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนให้กับผู้ขับขี่ทุกคน เมื่ออยู่ในทางแยกอันตราย

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนันทวัฒน์ อะทะโน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ