นำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บ กรณีรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ หน้าสยามนิสสันเมืองน่าน สาขาปัว

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๗.๕๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว นำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว กรณีรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ หน้าสยามนิสสันเมืองน่าน สาขาปัว จากการตรวจสอบผู้ได้รับบาดเจ็บ พบว่า เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง ๖๐ – ๗๐ ปี มีแผลถลอกตามร่างกาย เพื่อทำการรักษาต่อไป

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ