ประชุมคณะกรรมการผู้ประมูลประกอบกิจการตลาดสดเทศบาล ๒ (ตลาดล่าง)

เนื้อหา : วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. เทศบาลตำบลปัว ได้ให้เกียรติเชิญผู้ประมูลประกอบกิจการตลาดสดเทศบาล ๒ (ตลาดล่าง) มาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ซึ่งนำทีมโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ