ประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน การจัดการความปลอดภัยบนท้องถนน

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ในฐานะประธานกรรมการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลปัว ที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน การจัดการความปลอดภัยบนท้องถนน คณะทำงานด้านความปลอดภัยทางท้องถนน และคณะทำงานด้านงานวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน การจัดการความปลอดภัยบนท้องถนน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ