รักษาความสงบเรียบร้อย บริเวณพื้นที่ตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๐๕.๓๑ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว จำนวน ๓ นาย ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อย บริเวณพื้นที่ตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติศักดิ์ พันชน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ