ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๑๔๐ รายการ ตามรายการแนบท้าย โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการประมูล ประสงค์จะเข้าดูสภาพครุภัณฑ์ ได้ที่ เทศบาลตำบลปัว ให้มาพร้อมกัน ในวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และจะทำการขายทอดตลาดในวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสามารถลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. เริ่มเสนอราคาได้ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๕ น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลปัว ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง โทร. ๐๕๔ – ๗๙๑๔๐๐ ต่อ ๒๖ ในวันและเวลาราชการ

แหล่งข่าว : กองคลัง เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ