ฉีดล้างทำความสะอาดรอบตลาดสดเทศบาล ๒ (ตลาดล่าง)

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการฉีดล้างทำความสะอาดรอบตลาดสดเทศบาล ๒ (ตลาดล่าง) โดยปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ