ฉีดล้างทำความสะอาด ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการฉีดล้างทำความสะอาด ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) เพื่อรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนมาเป็นจำนวนมากให้ถูกสุขลักษณะ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ