นำส่งผู้ป่วยหญิง มีอาการปวดสะโพก อ่อนแรง หายใจหอบเหนื่อย ไปรักษาโรงพยาบาล

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการนำส่งผู้ป่วย เพศหญิง อายุประมาณ ๕๐ – ๗๐ ปี จำนวน ๑ ราย มีอาการปวดสะโพก เนื่องจากมีประวัติเคยได้รับการผ่าตัด รวมถึงมีอาการอ่อนแรง และหายใจหอบเหนื่อย ไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เพื่อให้แพทย์ทำการวินิจฉัยรักษาต่อไป

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ