ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันในการตรวจความสงบเรียบร้อยและการจราจร บริเวณตลาดบน

เนื้อหา : เช้าตรู่วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ในการตรวจความสงบเรียบร้อยและการจราจร บริเวณตลาดบนเป็นประจำทุกวัน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนันทวัฒน์ อะทะโน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ