ปฐมพยาบาล และนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บ กรณีรถจักรยานยนต์ล้มเอง หน้าครัวต้นตาล ไปรักษา ณ โรงพยาบาล

เนื้อหา : เวลา ๒๓.๒๕ น.ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ให้บริการปฐมพยาบาล และนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บ กรณีรถจักรยานยนต์ล้มเอง หน้าครัวต้นตาล ไปรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ