เคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล , ลูกจ้างเทศบาลตำบลปัว และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง เทศบาลตำบลปัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ