ควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑

เนื้อหา : เวลาย่ำรุ่งของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ที่ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ จำนวน ๓ นาย ออกดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายคุณากร สุวราพัฒนาภรณ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ