รับมอบของบริจาคชุด PPE และหน้ากากอนามัย

เนื้อหา : ช่วงบ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้ ดร. อมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับมอบของบริจาคชุด PPE และหน้ากากอนามัย จากผู้ใหญ่ใจดี ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางราชการสำหรับบริการประชาชน ทั้งนี้ เทศบาลตำบลปัว ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ