ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ดูแลความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑

เนื้อหา : ทุกวันเช้ามืด เฉกเช่นวันนี้ เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รักษา
การณ์ดูแลความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ หรือตลาดบน และบริเวณที่จอดรถรอบ ๆ ตามที่นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว สั่งการมา โดยตลาดแห่งนี้เปิดให้พ่อค้า แม่ค้า มาขายของ และมีประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยในช่วงเช้า

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายคมสัน พันชน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ