รับส่งผู้ป่วยชายสูงอายุ หายใจหอบเหนื่อย อ่อนแรง ในรีสอร์ทเขตบ้านปรางค์พัฒนา ๒

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ EMS ออกให้บริการรับส่งผู้ป่วยชายสูงอายุ มีอาการหายใจหอบเหนื่อย อ่อนแรง ในรีสอร์ทเขตพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลปัว ไปรักษาตัว ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ