รับส่งเด็กเล็กหกล้ม ในสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐

เนื้อหา : เวลา ๑๗.๑๘ น. ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ออกให้บริการรับส่งเด็กเล็กหกล้ม ในสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐ ไปทำหัตการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตามที่ศูนย์นเรนทรน่าน ได้แจ้งทางวิทยุมา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ