ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : เย็นวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาการดำเนินงานกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล และติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ