ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พื้นที่ตลาดสดเทศบาล ๑

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาล ๑ , ร้านค้าต่าง ๆ รอบตลาด และลานจอดรถ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปิยะพงษ์ ปาละ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ