รับมอบบริจาคกล้องวงจรปิด จากวิทยาลัยเทคนิคปัว

เนื้อหา : ในวันนี้ เทศบาลตำบลปัว นำโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนพนักงานเทศบาลตำบลปัว ได้รับมอบกล้องวงจรปิด จากวิทยาลัย
เทคนิคปัวที่บริจาคให้แก่เทศบาลฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ สำหรับการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป ทั้งนี้ ทางเทศบาลฯ ต้องขอขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคปัว มา ณ โอกาสนี้ด้วย

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางลักษณ์กนก สวัสดีวงษา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ และนางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ