ตรวจสอบความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกการจราจร บริเวณตลาดบน

เนื้อหา : เช้ามืดวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ออกตรวจสอบความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกการจราจร บริเวณตลาดบน หรือตลาดสดเทศบาล ๑ เป็นประจำทุกวัน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายสยาม แก้วโก

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ