นำส่งผู้ป่วยมีอาการเลือดไหลออกทางทวารไม่หยุด เป็นโรคริดสีดวง ไปรักษาที่โรงพยาบาล

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๙.๓๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการนำส่งผู้ป่วย เพศชาย จำนวน ๑ ราย อายุระหว่าง ๕๐ – ๖๐ ปี มีอาการเลือดไหลออกทางทวารไม่หยุด ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคริดสีดวง และพึ่งเข้ารับการรักษาได้ไม่นาน ไปรักษาด่วนที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ