ออกให้บริการล้างท่อระบายน้ำ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการล้างท่อระบายน้ำ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อระบายน้ำ อันจะส่งผลให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ และเพื่อรักษาความสะอาดตามหลักสุขอนามัย

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ