ออกรับผู้ป่วยติดเตียงพากลับบ้าน ในพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒

เนื้อหา : เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกรับผู้ป่วยติดเตียงจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวพากลับบ้าน ในพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ