เดินตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ และพื้นที่โดยรอบ

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๐๖.๒๖ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว เดินตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ และพื้นที่โดยรอบ อาทิ ร้านค้าต่าง ๆ และลานจอดรถทั้งด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังตลาด

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนันทวัฒน์ อะทะโน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ