ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : เย็นวันนี้ เทศบาลตำบลปัว ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว ณ ห้องครีเอทีฟ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้แบ่งออกเป็นคณะกรรมการ จำนวน ๒ ชุด คือ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว มีนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลปัว เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการอีก ๓ ท่าน และคณะกรรมการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว นำโดยนางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานกรรมการ รวมกรรมการอีก ๓ ท่าน

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ